Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 6. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2790
 • ISBN - 978-82-8081-541-5
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 10.04.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Internasjonale retningslinjer for identifikasjon og oppfølging av Lynch syndrom (LS) (16;25) og familiær adenomatøs polypose (FAP) og attenuert FAP (AFAP) (26) er utarbeidet. For mer sjeldne syndromer med økt risiko for polypper/kreft, f.eks. Hamartomsyndromene, Peutz-Jeghers syndrom (STK11 genet), Juvenil polypose (SMAD/BMPR1A genene) og Cowden syndrom (PTEN genet), vises til oversiktsartikler (19;20). Polymerase proofreading associated polyposis, PPAP (POLD1/POLE genene), er opphopning av polypper og kreft i tykk- og endetarm. (27). Genetiske tester av disse genene er tilgjengelige.

For Sagtakket polyposesyndrom (SPS) er mulige underliggende genfeil ikke kjent. Det vises til kapittel 5.1.3 og 5.1.6 vedrørende henholdsvis klassifisering og oppfølging.