Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2849
 • ISBN - 978-82-8081-605-4
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 09.09.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

1-3 % av alle pasienter med tykk- og endetarmskreft kan ha LS (16;28). Pasienter/familier med LS har en betydelig økt livstidsrisiko for tykk- og endetarmskreft  og andre kreftsvulster (29-31). Tarmkreft kan oppstå i yngre alder, og en pasient kan ha flere samtidige (synkrone) svulster eller ha LS-assosierte kreftsvulster i egen sykehistorie og økt risiko for senere kreftsvulster (metakrone svulster), (se Tester for Lynch syndrome).

Livstidsrisiko for tarmkreft hos individer med LS er 10-47  % og avhenger av kjønn og hvilket av MMR genene som er mutert (16;29-31). Karsinogenesen er aksellerert (32), intervallene mellom overvåkning må derfor være korte. I praksis ikke sjeldnere enn hvert annet år etter indivduell vurdering, avhengig av funn ved koloskopiovervåkning (16;32) (evidensgrad C). Anbefalt overvåkning er koloskopi hvert annet år fra 25 års alder. Ved forekomst av tubulære adenomer anbefales ny koloskopi etter 1 år og tilbake til hvert 2. år ved normale funn (16;25) (evidensgrad D).

Regelmessig koloskopi av Lynch syndrom-familier har vist å redusere insidens av tykk-og endetarmskreft (33).

For kvinner i familier med Lynch syndrom er livstidsrisiko for endometriecancer ca 12-54  % ved påvist MMR genfeil og avhenger av hvilket gen som er mutert (16;29-31). Det er også økt risiko for andre LS-assosierte kreftsvulster.