Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 12. januar 2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 8. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2971
 • ISBN - 978-82-8081-633-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 12.01.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Lynchs syndrom (LS)

1–3 % av alle pasienter med tykk- og endetarmskreft kan ha LS (25). Pasienter/familier med LS har en betydelig økt livstidsrisiko for tykk- og endetarmskreft  og andre kreftsvulster (36-38). Tarmkreft kan oppstå i yngre alder, og en pasient kan ha flere samtidige (synkrone) svulster eller ha LS-assosierte kreftsvulster i egen sykehistorie og økt risiko for senere kreftsvulster (metakrone svulster) .

Livstidsrisiko for tarmkreft hos individer med LS er 10–47  % og avhenger av kjønn og hvilket av MMR genene som er mutert (36-38). Karsinogenesen er aksellerert (39), intervallene mellom overvåkning må derfor være korte. I praksis ikke sjeldnere enn hvert annet år etter indivduell vurdering, avhengig av funn ved koloskopiovervåkning (25;39) (evidensgrad C). Anbefalt overvåkning er koloskopi hvert annet år fra 25 års alder. Ved forekomst av tubulære adenomer anbefales ny koloskopi hvert 2. år ved normale funn etter fullstendig polypektomi.  (25) (evidensgrad D).

Regelmessig koloskopi av Lynch syndrom-familier har vist å redusere insidens av tykk-og endetarmskreft (40).

For kvinner i familier med Lynch syndrom er livstidsrisiko for endometriecancer ca 12–54  % ved påvist MMR genfeil og avhenger av hvilket gen som er mutert (36-38). Det er også økt risiko for andre LS-assosierte kreftsvulster.