Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 12. januar 2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 8. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2971
 • ISBN - 978-82-8081-633-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 12.01.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Reviderte Amsterdamkriterier (Amsterdam II): (32)

 • Minst tre slektninger med tykk-og endetarmskreft eller LS relatert kreft*.
 • To generasjoner skal være affisert.
 • Minst én diagnostisert <50 år. FAP skal være ekskludert. Tykk- og endetarmskreft skal være histologisk verifisert.

* Kreft i endometrium, duodenum, nyrebekken/ureter, ventrikkel, lever- og galleganger, bukspyttkjertel, og eggstokker mfl.

Reviderte Bethesda-kriterier: (33)

Kriterier for å selektere tykk- og endetarmskreft for MSI/IHC*-testing.
(Det er tilstrekkelig at ett av kriteriene er oppfylt)

 • Tykk- og endetarmskreft hos pasient <50 år.
 • Synkron eller metakron tykk- og endetarmskreft eller andre LS-relaterte svulster, uavhengig av alder.
 • Tykk- og endetarmskreft med MSI-H fenotype tumor** hos pasienter <60 år.
 • Tykk- og endetarmskreft diagnostisert hos pasient med én eller flere førstegradsslektninger (foreldre, søsken, barn) med en LS-relatert*** svulst, og hvor én av svulstene er diagnostisert <50 år.
 • Tykk- og endetarmskreft diagnostisert hos pasient med ≥2 første- eller andre-(besteforeldre, tanter, onkler, barnebarn) gradsslektninger med LS-relaterte svulster, uavhengig av alder.

* MSI/IHC gjøres på patologisk anatomisk avdeling ved en del større sykehus.

** Histologiske karaktertrekk i tumor: lavt differensiert/udifferensiert karsinom, signetringceller, Crohnlignende lymfocyttaggregasjon, slimproduksjon i >50 % av tumorcellene,lymfocyttaggregasjon eller kribriformt vekstmønster

**** Kreft i endometrium, duodenum, nyrebekken/ureter, ventrikkel, lever- og galleganger, bukspyttkjertel, og eggstokker mfl.

Tabell 1: Spigelman score for vurdering av duodenalpolypose og dens alvorlighetsgrad (42)

 

Poengangivelse 

     1P

2P

3P

Antall polypper

     1–4

5–20

>20        

Størrelse (mm)

     1–4

5–10

>10

Histologi

     Tubulær

Tubulovilløs

Villøs

Dysplasi     

     Mild

Moderate

Grov

                         Spigelman score og endoskopiintervaller

Stage

 

 

 

 0

0

 4 år

 

 I

1–4

 3 til 4 år

 

 III

5–6

 1 til 3 år

 

 III

7–8

 6 til 12 mnd.

 

 IV

9–12

 Hvis ikke duodenektomi, 6 mnd.