Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2849
 • ISBN - 978-82-8081-605-4
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 09.09.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Den perioperative behandlingen skal minimalisere det kirurgisk-anestesiologiske traumet og konsekvensene av dette for å oppnå raskere restitusjon av de ulike fysiologiske prosesser, dvs. en bedret rekonvalesens. Evidensbaserte behandlingsprotokoller har vært tilgjengelige i flere år (167;168), og utvidete og fullstendig oppdaterte revisjoner er utarbeidet i 2012 (169;170).

Disse protokollene oppsummerer beste tilgjengelige evidensgrunnlag og følgende anbefaling for et tyvetalls deler av den perioperative behandlingsprotokollen. Sannsynligvis er ikke alle elementer like avgjørende, men inntil videre er det ikke tilstrekkelig datagrunnlag til å velge ut de mest sentrale. Noen av elementene er tungt dokumenterte generelle rutiner (antibiotikaprofylakse, profylakse mot venøs tromboembolisme), mens andre er basert på svake data og konsensus i såkalte ekspertgrupper. Tilnærmingen bør uansett være multimodal og systematisk

Kapitlet er bygget opp som en fortløpende rekke anbefalinger, og disse blir derfor ikke gjentatt på slutten av kapitlet. For originalreferanser for de enkelte anbefalingene vises i hovedsak til de nyeste anbefalingene fra ERAS-gruppen der dette er systematisk gjennomgått.

Det er en utfordring å innføre evidensbaserte rutiner som ofte bryter med tradisjonell praksis (171). Dette krever en dedikert lokal plan for implementering og monitorering (172).