Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 12. januar 2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 8. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2971
 • ISBN - 978-82-8081-633-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 12.01.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
 • Perioperativ behandling bør følge retningslinjer foreslått av ERAS-gruppen (1-3) slik de er presentert i dette kapitlet
A
 

Den perioperative behandlingen skal minimalisere det operative kirurgi-anestesi traumet samt konsekvensene av dette for å oppnå raskere restitusjon av ulike fysiologiske prosesser, dvs. en bedret rekonvalesens. Evidensbaserte behandlingsprotokoller har vært tilgjengelige i flere år (1;180), og utvidete og fullstendig oppdaterte revisjoner er utarbeidet i 2012-2017 (2;3;181;182).

Disse protokollene oppsummerer beste tilgjengelige evidensgrunnlag og følgende anbefaling for et tyvetalls deler av den perioperative behandlingsprotokollen. Sannsynligvis er ikke alle elementer like avgjørende, men inntil videre er det ikke tilstrekkelig datagrunnlag til å velge ut de mest sentrale. Noen av elementene er tungt dokumenterte generelle rutiner (antibiotikaprofylakse, profylakse mot venøs tromboembolisme), mens andre er basert på svake data og konsensus i ekspertgrupper. Tilnærmingen bør uansett være multimodal og systematisk.

Kapitlet er bygget opp med anbefalinger. Som originalreferanser for de enkelte anbefalingene vises i hovedsak til de siste publiserte arbeidene fra ERAS-gruppen, der dette er systematisk gjennomgått (2;3;182;183).

Det er en utfordring å innføre evidensbaserte rutiner som ofte bryter med tradisjonell praksis (184). Dette krever en dedikert lokal plan for implementering og monitorering (182;183;185;186).