Forside   8 Tykktarmskreft uten metastaser  8.5 Annen lokalisasjon/histologi  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 6. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2790
 • ISBN - 978-82-8081-541-5
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 10.04.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
 • Ved adenokarsinom i appendix er høyresidig hemikolektomi standardprosedyre.
 • Pseudomyxoma peritonei behandles med maksimal cytoreduktiv kirurgi (CRS) og direkte etterfølgende hyperterm intraabdominal kjemoterapi (HIPEC).
C
 

Denne sykdommen er meget sjelden, med insidensrate på ca. 1 per 1 million per år (233). Høyresidig hemikolektomi er standard behandling. (evidensgrad C).

Adjuvant behandling følger samme retningslinjer som for tykktarmskreft.