10.3 Postoperativ (adjuvant) kjemoterapi

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2644
 • ISBN - 978-82-8081-505-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 20.06.2017
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 11.08.2017
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger
Pasienter operert for endetarmskreft etter neoadjuvant radiokjemoterapi tilbys ikke adjuvant kjemoterapi som standardbehandling
Adjuvant kjemoterapi kan eventuelt vurderes individuelt ved risikofaktorer

Nytten av kjemoterapi etter operasjon for endetarmskreft er svakere dokumentert enn for tykktarmskreft (249). Postoperativ strålebehandling kombinert med kjemoterapi gir bedre lokal tumorkontroll (359;360) og overlevelse (359;360). Flere studier har rapportert nytte av peroral behandling med fluoropyrimidiner etter operasjon (361;362). Imidlertid har vi ikke i nordiske studier kunnet påvise nytte av adjuvant behandling for endetarmskreft (241;358). Det er ikke påvist effekt av adjuvant kjemoterapi hos pasienter som har fått preoperativ radiokjemoterapi (363). I en kanadisk meta-analyse fant man effekt av adjuvant kjemoterapi både ved tykk- og endetarmskreft (364). De siste europeiske konsensus retningslinjene (EURECCA) (365) gir noe støtte for behandling av pN+ og andre risikofaktorer som invasjon i kar/lymfekar og uklar reseksjonsmargin, hvis pasienten ikke har fått preoperativ behandling.

Effekten av adjuvant kjemoterapi uten forutgående strålebehandling er ikke avklart. Noen studier har vist effekt, mens i andre studier er det en subgruppe effekt på høye cancere. Den siste oppdateringen av EORTC studien (363) viser imidlertid ikke samme effekt hos de med høye cancere.