Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm

Versjon 5. utgave
IS-nr IS-2644
ISBN 978-82-8081-505-7
Status Publisert
Revidert dato 20.06.2017
Publiseringsdato 11.08.2017
Utgiver(e) Helsedirektoratet
Publikasjonstype Nasjonale retningslinjer