Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 2019

Versjon 6. utgave
IS-nr IS-2790
ISBN 978-82-8081-541-5
Status Publisert
Revidert dato 10.04.2019
Publiseringsdato 20.04.2010
Utgiver(e) Helsedirektoratet
Publikasjonstype Nasjonale retningslinjer