Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 12. januar 2021

Versjon 8. utgave
IS-nr IS-2971
ISBN 978-82-8081-633-7
Status Publisert
Revidert dato 12.01.2021
Publiseringsdato 20.04.2010
Utgiver(e) Helsedirektoratet
Publikasjonstype Nasjonale retningslinjer