Barnepalliasjon - Nasjonal faglig retningslinje for palliasjon til barn og unge uavhengig diagnose

(https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/kreft/barnepalliasjon-nasjonal-faglig-retningslinje-for-palliasjon-til-barn-og-unge-uavhengig-diagnose?lenkedetaljer=vis)