Palliasjon - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen

(https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/kreft/retningslinjer+pallasjon+kreftomsorgen?lenkedetaljer=vis)