1 Akutt  

1.1 Når et barn meldes med diagnose krybbedød eller annen plutselig barnedød – hva skjer?

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

Husk at dere møter personer i krise og bunnløs sorg. Dere har ikke alle svarene og kan heller ikke forventes å ha det. Lytt til familien og vær støttende uansett hvilke reaksjoner som måtte komme.

Avtal kontaktpersoner/oppfølgingsteam, minimum 1 lege og 1 sykepleier. Foreldre og søsken bør ikke være alene når undersøkelser av barnet gjøres. Én person bør ha familien som hovedansvar. Hvis søsken bør det være en sykepleier ekstra da søsken har egne behov. Det er ønskelig at samme team følger opp også ved senere kontakt.

Legg forholdene til rette for mottak av barnet og familien.

  • Fritak fra andre oppgaver – ingen avbrytelser, callinger, etc. Tid og tilgjengelighet er viktig for familien.
  • Fysiske rom for undersøkelse av barnet og for familien.
  • Forberedelse for blodprøver og undersøkelser (se kapittel 1.2.3 Journalopptak og prøvetakning ved innleggelse i barneklinikk).
  • Frisk opp viktige punkter for mottak og oppfølging fra Krybbedødspermen eller lokale rutiner.

Se sjekklister:

Legens 10 bud

Sykepleiers 10 bud

Helsesøsters 10 bud

 
Roller