1 Akutt  

1.2 Når et barn kommer inn på sykehus med diagnose krybbedød eller plutselig barnedød – hva skjer?

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).