1.2.3 Journalopptak og prøvetakning ved innleggellse i barneklinikk

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

Foreldre må ikke bli sittende alene under undersøkelsen av barnet. I ettertid vil sterke inntrykk fra disse timene bli husket.

Ved innleggelse i barneklinikk tas det opp en journal som er oppbygget på samme måte som om barnet skulle ha vært i live.

Følgende punkter er viktige å få med i journalen

Den aktuelle hendelsen

 • Dødstidspunktet – Sist sett i live: dato, klokkeslett. Funnet død: dato, klokkeslett.
 • Varm/kald når funnet livløs?
 • Skum, blod eller oppkast i/rundt munnen?
 • Dødsstivhet?
 • Ble barnet forsøkt gjenopplivet?
 • I hvilken liggestilling ble barnet funnet dødt?
 • Hvilken stilling pleide barnet å sove i?
 • Lå det i seng (hvilken type), bag eller vogn?
 • Lå barnet sammen med annen person (mor, far, annen voksen, annet barn)?
 • Hvordan var barnet påkledd?
 • Hvordan var sengen innredet?
 • Hva var temperaturen i rommet?
 • Hadde barnet smokk i munnen?
 • Pleide det å bruke smokk?
 • Hvor lå de voksne i forhold til barnet?

Siste leveuke

 • Var barnet forkjølet?
 • Hadde det feber?
 • Hyppigere/løsere avføring enn vanlig?
 • Gulping/oppkast?
 • Var det slapt og irritabelt?

Familieanamnese

 • Tilfeller av krybbedød i familien tidligere?
 • Arvelige sykdommer, stoffskiftesykdommer etc.
 • Nummer i søskenflokk?
 • Sykdommer hos søsken?
 • Går søsken i park/barnehage/skole?

Svangerskapsanamnese

 • Avvik fra termin?
 • Sykdommer/komplikasjoner under svangerskapet?
 • Medisiner tatt under svangerskapet?
 • Røyking under svangerskapet?
 • Tidligere hatt abort i andre/tredje trimester?

Fødsel

 • Hvordan ble barnet født: vaginal fødsel eller keisersnitt?
 • Komplikasjoner under fødselen, nødvendig med oksygenbehandling/kuvøse?
 • Behandling for gulsott?
 • Fikk mor smertebehandling under fødsel (hva)?

Vekst og utvikling i nyfødt- og spedbarnsperioden

 • Irritabelt etter fødselen?
 • Problemer med å suge?
 • Ernæring første leveuke?
 • Tilfredsstillende vekstutvikling? (ta med vekstdata ved neste foreldresamtale)

Spedbarnsalder

 • Kolikkplager?
 • Hvor lenge morsmelkernært?
 • Når introdusert melkeerstatning og annen ernæring?
 • Spiseproblemer: Oppkast/gulping?
 • Livløshetsanfall?
 • Hyppig forkjølelse?
 • Allergiske reaksjoner?
 • Eksponering for tobakksrøyk?

Psykomotorisk utvikling

 • Spesielt «rolig» eller «urolig» barn?
 • Sykdommer i spedbarnsalderen. Medisiner brukt. Vaksiner.

Selve undersøkelsen

Viktige punkter:

 • Inspisèr hele kroppen, med og uten klær.
 • Eventuelle ytre tegn på sykdom og skader beskrives og fotograferes
 • Har det rent blod eller blodig skum fra nese/munn? Beskrives og fotograferes (skal ikke vaskes bort unntatt når det er absolutt nødvendig av hensyn til de pårørende).
 • Inspiser kroppsåpninger: munn, øyne, ører (otoskopi)
 • Rektaltemperaturen måles ved innkomst.
 • Vurder dødsstivhet
 • Beskriv dødsflekkenes lokalisering: Er det dødsflekker både foran på magen, i ansiktet og på ryggen? Disse dokumenteres ved beskrivelse og foto.

Det er svært vesentlig at eventuelle funn som gjøres ved undersøkelsen av barnet ikke blir meddelt de pårørende før dødsårsaken er endelig konkludert.

Dersom de pårørende kommer med opplysninger om hendelsesforløpet ved dødsfallet, skal legen nøye merke seg dette og dokumentere uttalelsene i barnets journal.

Supplerende undersøkelser

Røntgen totalskjelett

Røntgenbildene sendes med barnet til obdusenten.

Ikke vent flere timer med å klargjøre barnet for transport til obduksjon når dødsfallet er meldt til politiet. Barnet transporteres tilbake til avdelingen etter obduksjonen og pårørende kan da få god tid til å ta avskjed med barnet.

Resultatene sendes umiddelbart obdusenten.

Journalen følger barnet til obduksjonen. Sykehuset mottar normalt den endelige obduksjonsrapporten innen 3 måneder. En foreløpig konklusjon meddeles telefonisk samme dag som obduksjonen finner sted.

 
Roller