1 Akutt  

1.4 Sjekkliste før familien forlater sykehuset første dagen

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

Har du 

 • avtalt skriftlig tid for neste samtale og gitt dette til pårørende? Har du en plan for videre oppfølging?
 • avtalt med foreldrene og rettsmedisinsk avdeling eller patolog om syning/avskjed?
 • diskutert med foreldrene om de ønsker å få barnet med hjem?
 • informert om obduksjon og hva som faktisk gjøres ved en obduksjon?
 • oppfordret foreldrene til selv å ta kontakt med begravelsesbyrå, hvis dette ønskes?
 • merket deg viktige navn og hendelser? Noter dette med tanke på neste møte.
 • gitt foreldrene tilbud om sykemelding og mor tilbud om Parlodel for hemming av melkeproduksjon? OBS graviditetsmuligheten.
 • sørget for at foreldrene har kontaktet annen nær familie/venner?
 • bistått familien slik at de ikke kommer hjem til tomt hus?
 • kontaktet helsesøster, evt. menighet eller annen støttemulighet (etter foreldrenes samtykke) i nærområdet? Sørg for at du har oversikt over tilbud for foreldre/søsken i nærområdet.
 • gitt foreldrene skriftlig informasjon?
 • informert om Landsforeningen uventet barnedød eller annen relevant forening?
 • spurt om foreldrenes samtykke til å kontakte relevant foreldreforening for supplerende oppfølging?
 
Roller