2. Videre oppfølging i sykehus og kommunehelsetjenesten

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
 
Roller
  • Spesialisthelsetjenesten
  • Helsesøster
  • Allmennlege