2.2 Helsesøsters rolle

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

Helsesøsters 10 bud

Helsedirektoratets rundskriv fra 1992 sier at primær/kommunehelsetjenesten utarbeider rutiner for oppfølging og nevner helsesøster spesielt mht. oppfølging. Sykehusene skal ha hovedansvar for oppfølgingen av familien. Dette arbeidet skal imidlertid gjøres i samarbeid med helsesøster, spesielt der det er lang vei mellom sykehus og familie. Jevnlige telefonsamtaler mellom sykehus og helsesøster gir mulighet for samarbeid. Helsesøster bør også, så langt det er geografisk mulig, delta i 1–2 av samtalene med familien allerede på sykehuset. Dette letter eventuell videre oppfølging.

Sykepleier i mottaksteamet (evt. legen) på sykehuset skal varsle helsesøster om dødsfallet samme dag eller påfølgende arbeidsdag.

Helsesøster har en viktig oppgave overfor familier som mister sitt barn. Hun/han kjenner familien og er stort sett familiens første kontaktledd med helsevesenet etter føde- og barselavdeling. I og med at helsesøster ofte har truffet det barnet som dør, har hun/han en etablert kontakt som oppleves viktig for foreldrene og evt. søsken. Det er derfor naturlig at helsesøster er deltagende i familiens sorgarbeid, etter samtykke fra foreldrene.

 
Roller