2.2.2 Helsesøster i møte med skole og barnehage

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
Kontakt gjerne sykehuset eller Landsforeningen uventet barnedød for råd og veiledning samt brosjyremateriell. Oversikt over tilgjengelige brosjyrer og hefter vedrørende sorgarbeid og forebygging av plutselig spedbarnsdød, samt bestillingsskjema, finnes her*.

*http://www.lub.no/artikler/bestill-brosjyrer

Ofte går eventuelle gjenlevende søsken i park/barnehage eller på skole. Ofte kan helsesøster være en viktig ressursperson med hensyn til informasjon om dødsfallet i barnehage og skole, evt. ved selv å gå inn med informasjon til barna i klassen eller i barnehagen. I tillegg kan helsesøster bidra med veiledning til lærere/barnehagepersonell om hvordan de skal møte gruppen eller det sørgende barnet etter et dødsfall.

Gjenlevende søsken har sin egen sorg som de bærer på. De trenger oppmerksomhet, støtte og forståelse i skolesituasjonen. Helsesøster i skolehelsetjenesten kan her være en viktig ressurs for barnet/den unge. Helsesøster kan eksempelvis gi tilbud om sorgstøttegrupper for barn, evt. individuell oppfølging av søsken etter dødsfall.

 
Roller