2.3 Fokus for videre oppfølging av pårørende

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

2.3.1 Innledning

«Sorg er en normalreaksjon på det som skjer i alle mennesker etter en tapsopplevelse av betydning for enkeltmennesket».

Både den enkelte, familien som sådan og familiens relasjoner i deres sosiale nettverk blir sterkt berørt av en betydningsfull tapsopplevelse. Den viktigste hjelpen man kan gi er å tilby sin tilstedeværelse. Å gi uttrykk for at man både tør og tåler å være nær den smerten og fortvilelsen de opplever, gir etterlatte opplevelsen av å bli tatt på alvor. Formidling av råd og informasjon kan skje innenfor rammene av tillitt, nærhet og fortrolighet.

Et viktig perspektiv på at hjelp og oppfølging skal kunne være støttende for de etterlatte, fordrer at fokus for de enkelte oppfølgingssamtalene tar utgangspunkt i hva familien sliter med akkurat nå. Å lytte og gi bekreftelse på det familien forteller og er opptatt av, gjør oppfølgingen meningsfull og verdifull. Slik kan en bidra til å normalisere de etterlattes tanker, følelser og reaksjoner som en viktig del av sorgbearbeidelsen.

Både mor og far trenger å bli møtt på særskilte opplevelser og behov – å gi bekreftelse på den enkeltes vanskelige hverdagssituasjon er viktigere enn hva du faktisk sier.

 
Roller