Forside  9. Psykososial og fysisk kartlegging, støtte og behandling   9.2 Retningslinjer for fysioterapi til lymfompasienter  

9. Psykososial og fysisk kartlegging, støtte og behandling

9.2.6 Fatigue

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer
 • Engelsk tittel -
 • Versjon -
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2429
 • ISBN - 978-82-8081-429-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 18.03.2016
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.01.2003
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Holte, Kolstad, Østenstad et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Fatigue er et hyppig forekommende symptom hos lymfompasienter. Denne spesielle følelsen av utmattelse og kraftløshet er plagsom og invalidiserende (Curt et al, 2000; Loge et al, 1999)  

Tiltak: Forskning har vist at tilpasset trening/fysisk aktivitet kan redusere fatigue hos kreftpasienter (Dimeo et al, 1999; Knols et al, 2005). Enkelte fagmiljøer, særlig innen psykomotorisk fysioterapi og adferdspsykiatere/psykologer peker også på avspenningsbehandling som tiltak mot fatigue.

Helt klare anbefalninger når det gjelder intensitet, varighet og frekvens i forhold til fysisk trening finnes ikke.