Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer

Anbefalinger i kapittel Behandling ved Non-Hodgkin lymfom