20.6 Seneffekter etter kjemoterapi

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon -
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2747
 • ISBN - 978-82-8081-530-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.01.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.01.2003
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Holte, Kolstad, Fagerli, Fosså, Østenstad et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Det er viktig å være klar over at gjennomgått tung kjemoterapi

 • Kan føre til infertilitet (spesielt alkylerende cytostatika).
 • En del pasienter klager dessuten over konsentrasjonsproblemer og redusert fysisk yteevne.
 • Høye akkumulerte doser av bleomycin og doksorubicin kan føre til henholdsvis lunge- og hjertesvikt, spesielt i kombinasjon med strålebehandling mot mediastinum.
 • Vinkristin gir regelmessig polynevropati og kan i alvorlige tilfelle kvalifisere til fritak fra egenandel hos fysioterapeut. (konf. Folketrygdens § 5.8, pkt. 3).
 • Der tannlege kan dokumentere nedsatt tannhelse som følge av intensiv kjemoterapi / høydose kjemoterapi, har pasienten rett til refusjon av utgifter til tannbehandling etter dokumentasjon fra onkolog eller annen relevant spesialist om gitt behandling (konf. Folketrygdens § 5‑6, pkt 3, 4, 13)
 • Sekundære leukemier/ myelodysplasi forekommer hyppigere hos de som har fått høye akkumulerte doser særlig av enkelte alkylerende stoffer og topoisomerase-hemmere (etoposid, tenoposid).
 • Rundt 30 % av pasientene med HL utvikler uforklarlige tretthetssymptomer (fatigue) som kan medføre grader av uførhet og nedsatt livskvalitet i betydelig grad. Andre årsaker som depresjon, hypothyreose, hypogonadisme og andre hormonforstyrrelser, anemi og nedsatt lunge-, hjerte- og nyrefunksjon må først utelukkes før fatiguediagnosen stilles. Det er usikkert hvordan disse symptomer skal behandles, men støttesamtaler og tilretteleggelse av fysiske treningsprogrammer er trolig av verdi. Spesielt hvis pasienten har stressende arbeid som krever høyt tempo eller krevende fysisk arbeid, kan det komme på tale med omskolering/attføring i regi av A-etat/ Trygdekontor.