Forside  Lymfom i allmennpraksis  

Lymfom i allmennpraksis

8.6 Årlige kontroller i allmennpraksis

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon -
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2747
 • ISBN - 978-82-8081-530-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.01.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.01.2003
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Holte, Kolstad, Fagerli, Fosså, Østenstad et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Lymfompasientene kontrolleres årlig i allmennpraksis. Indolent non-Hodgkin lymfom kan gi seine residiv mens aggressivt non-Hodgkin lymfom residiverer sjelden etter 5 år. Senskader som hypotyreose, sekundær cancer, fibroseskader i muskulatur, hjerte og lunge er viktige. Se kapittel Kontroll, oppfølging og rehabilitering for oppfølging av pasienter som har fått stråleterapi mot hals og/eller mediastinum.

Klinisk undersøkelse: Bør omfatte blodtrykksmåling, palpasjon av lymfeknutestasjoner, palpere lever og milt samt lytte på hjerte og lunge. Halskar bør auskulteres dersom disse var med i strålefelt. Strålefelt inspiseres, og tegn til lokale residiv vurderes.

Blodprøvetakning: Hb, Leuk med diff, Trc, SR, LDH, kolesterol, TSH og FT4 inngår som standard (bilirubin, kreatinin, urin stiks, ALAT, ALP, ASAT vurderes på indikasjon).