Forside  Lymfom i allmennpraksis  

Lymfom i allmennpraksis

8.4 Henvisningsrutiner til sykehus

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon -
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2747
 • ISBN - 978-82-8081-530-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.01.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.01.2003
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Holte, Kolstad, Fagerli, Fosså, Østenstad et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Pasienter som har forstørrede lymfeknuter (>2 cm) uten annen forklaring og med eller uten allmenn-symptomer eller der radiologiske undersøkelser eller histologisk undersøkelser gir sterk mistanke om lymfom, skal henvises til sykehus med kompetent hematolog eller onkolog for inklusjon i pakkeforløp. En koordinert utredning med biopsi, radiologiske undersøkelser og benmargsundersøkelse med mer vil bli gjennomført.

Alle med forstørrede lymfeknuter i allmennpraksis kan ikke henvises. Ømme, lett forstørrede lymfeknuter submandibulært forbundet med tonsilitt eller tilsvarende i axillen ved follikulitt, kan være normale funn. Er de store (over 1.5 cm), må de kontrolleres etter ca 2 uker. Supraclaviculær lokalisasjon av lymfeknuten øker sjansen for malignitet i forhold til om de sitter høyere på halsen.