Forside  Lymfom i allmennpraksis  

Lymfom i allmennpraksis

8.8 Lærebøker

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon -
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2747
 • ISBN - 978-82-8081-530-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.01.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.01.2003
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Holte, Kolstad, Fagerli, Fosså, Østenstad et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Schlichting E, Wist E, red. Kreftsykdommer: en basisbok for helsepersonell. 5. utg. Oslo: Gyldendal; 2018.

Kaasa S, Loge JH, red. Palliasjon: nordisk lærebok. 3. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2016.

Wisløff F, Gedde-Dahl T, Tjønnfjord GE, Holte H, red. Blodsykdommer. 7. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2014.