Forside  Lymfom i allmennpraksis  

Lymfom i allmennpraksis

8.7 Nyttige adresser/referanser for allmennpraktikere

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon -
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2747
 • ISBN - 978-82-8081-530-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.01.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.01.2003
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Holte, Kolstad, Fagerli, Fosså, Østenstad et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/anestesiologi/handbok-i-lindrende-behandling
Her ligger «Lindring i Nord» som er en meget nyttig håndbok i Lindrende behandling utgitt ved onkologisk avdeling UNN med overlege Tone Nordøy.

«Kreft i allmennpraksis» er utgitt av praksiskonsulentordningen ved UNN, kreftavdelingen ved Eldrid Liljedal. Den omhandler generelle nyttige tips innenfor kreftomsorgen i allmennpraksis alt fra trygderettigheter, informasjonskilder, stråleskader, hudpleie av hud i strålefelt, akutte onkologiske tilstander (for eksempel: tverrsnittlesjoner, hyperkalsemi osv) samt prosedyrer ved gjennomføring av cytostatikabehandling i allmennpraksis (revidert 2016).

http://www.kreftforeningen.no
Her ligger mye pasientrettet informasjon. Kreftforeningen har også mange gode brosjyrer for ulike kreftformer som kan bestilles Dette gjelder også hefte om trygdemedisin, «håndbok for foreldre med kreftsyke barn», «når foreldre dør», «mor eller far har kreft» osv.