Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken (ventrikkelkreft), 28.09.2021

Versjon 5
IS-nr 3009
ISBN 978-82-8081-404-3
Status Publisert
Revidert dato 28.09.2021
Publiseringsdato 01.12.2007
Utgiver(e) Helsedirektoratet
Publikasjonstype Nasjonale retningslinjer