Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken (ventrikkelkreft), 15.06.2018

Versjon 5
IS-nr 2643
ISBN 978-82-8081-404-3
Status Publisert
Revidert dato 25.05.2018
Publiseringsdato 01.12.2007
Utgiver(e) Helsedirektoratet
Publikasjonstype Nasjonale retningslinjer