Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon -
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2806
 • ISBN - ISBN- 978-82-8081-600-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 31.01.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 09.07.2012
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Jens Hammerstrøm et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
Prosedyrer og verktøy
 

Alle pasienter skal registreres prospektivt i web CRF. Pasienter 18–65 registreres i NOPHO 2008 databasen, mens pasienter >65 registreres i web CRF utarbeidet ved Enhet for anvendt klinisk forskning ved NTNU (PEPALL, https://webcrf.medisin.ntnu.no). Kontakt petter.quist-paulsen@stolav.no for brukernavn/passord.
Pasientene registreres også i Norsk Kreftregister for akutte leukemier og lymfoblastiske lymfomer. Registrering er en viktig del av handlingsprogrammet, og er nødvendig for å få kunnskap om gjennomføring, toksisitet og effektivitet av behandlingen.