Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon -
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2806
 • ISBN - ISBN- 978-82-8081-600-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 31.01.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 09.07.2012
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Jens Hammerstrøm et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

For sikker diagnostikk av akutt myelogen leukemi (AML) kreves:

 • Morfologisk undersøkelse av beinmargsutstryk etter MGG fargning.
 • Flowcytometrisk undersøkelse av beinmarg, alternativt cytokjemisk farging.

Hos pasienter der man vurderer å gi AML rettet behandling (både intensiv induksjonsbehandling men også leukemi-stabiliserende kjemoterapi) kreves:

 • Cytogenetisk undersøkelse av beinmargceller
 • Molekylærgenetisk undersøkelser av leukemicellene
 • AML diagnostikk skal skje ved eller i samarbeid med universitetssykehus.
 • Man benytter European Leukemia Nets klassifisering av AML-assosierte genetiske avvik og HOVONS prognosemodell som grunnlag for den prognostiske vurderingen av pasienter med AML.
 • Fra 2015 er det utformet pakkeforløp for diagnostikk og behandling av akutt leukemi i Norge basert på dette handlingsprogrammet. Se www.helsedirektoratet.no
 • Alle pasienter opp til 70 år og deres søsken og foreldre bør vevstypes (evidensgrad D).