Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon -
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2806
 • ISBN - ISBN- 978-82-8081-600-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 31.01.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 09.07.2012
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Jens Hammerstrøm et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 
 • Henvise de rette pasientene til utredning ut fra anamnese, symptomer og funn. For akutt leukemi, kronisk lymfatisk leukemi og myelomatose er det innført pakkeforløp med definerte forløpstider som monitoreres. Se www.helsedirektoratet.no
 • Støttesamtaler underveis i behandlingen (mange unge pasienter og unge familier). Primærlegens kunnskap om geografi, familierelasjoner, arbeidsmuligheter, organisering av hjemmetjenesten etc. er viktig med tanke på lokalt hjelpebehov og tilbud.
 • Veiledning i sosiale og trygdemedisinske rettigheter ikke bare under aktiv sykdom, men også i rekonvalesensfasen. (se kapittel Psykososiale forhold, hjelpetiltak og fysioterapi).
 • Delta i overvåkning av hematologiske parametere under cytostatikabehandling.
 • Oppfange og behandle bivirkninger under cellegift- og strålebehandling i aktiv behandlingsfase, særlig infeksjoner.
 • Samarbeide med sykehus om kontrollene ved langvarig sykdom.
 • Overta kontrollene etter at kontrollene ved sykehus er avsluttet. Ved slik etterkontroll er overvåking av symptomer med tanke på residiv sentralt.
 • Diagnose og behandling av senskader (stråleskader, stoffskifte, parestesier, fatigue).

I tillegg må primærhelsetjenesten bistå med revaksinering der dette er anbefalt.