Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon -
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2806
 • ISBN - ISBN- 978-82-8081-600-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 31.01.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 09.07.2012
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Jens Hammerstrøm et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

www.helsedirektoratet.no/publikasjoner
Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen.

www.helsedirektoratet.no/publikasjoner
Nasjonalt handlingsprogram for diagnostisering, behandling og oppfølging av maligne lymfomer.

http://www.unn.no/category11934.html
Håndbok i Lindrende behandling.
Heftet er meget praktisk rettet og ble revidert 2012

www.kreftforeningen.no
Her ligger mye pasientrettet informasjon. Kreftforeningen har også mange gode brosjyrer for ulike kreftformer som kan bestilles. Dette gjelder også hefter om trygderettigheter, ”Håndbok for foreldre med kreftsyke barn”, ”Når foreldre dør”, ”Mor eller far har kreft” osv.
www.cytostatikaboken.moses.no

Den elektroniske utgaven av cytostatikahåndboken, et viktig oppslagsverk for ulike cytostatikaregimer og bivirkninger.
I tillegg mye informasjon vedrørende håndtering av cytostatika, søl, avfall osv.
Revidert 2009.

www.legemiddelhandboka.no  
I kapitlet om kreftsykdommer finnes kortfattede beskrivelser av legemiddelbehandling av blodkreftsykdommer.