Forside   Myelomatose   Behandling  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon -
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2806
 • ISBN - ISBN- 978-82-8081-600-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 31.01.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 09.07.2012
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Jens Hammerstrøm et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger
Anbefaling myelombehandling ved nyresvikt:
 • Hydrering som gir diurese >3 liter/døgn.
  Behandling av utløsende faktorer, spesielt hyperkalsemi og hyperurikemi.
  Nefrotoksiske medikamenter (Aminoglykosider, NSAID) seponeres.
  Akutt nyresvikt: bortezomib 1.3 mg/m2 dag 1,4,8,11 og thalidomid 100 mg daglig dex 20 mg dag 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12. Ved fortsatt behandling gis bortezomib en gang pr uke.
  Kronisk nyresvikt: alle antimyelom-medikamenter kan brukes, eventuelt med dosereduksjon.
 • Anbefaling behandling av hyperkalsemi:
 • Moderat/alvorlig hyperkalsemi (s-Ca >2.90 mmol/l eller ionisert Ca >1.45):
  Rehydrering, 4–6 l NaCl. iv., diuretika etter behov.
  Bisfosfonat dosering som anbefalt i Legemiddelhåndbok, effekt etter 1–2 døgn og max effekt etter 3–7 døgn.
  Steroider som ved myelomatosebehandling, effekt innen 3–4 dager
  Myelomatosebehandling startes raskt.
  Iv Calcitonin hvis rask reduksjon av Ca ønskes, må gjentas pga kort halveringstid.
 • Vedlegg
   

  Nyresvikt

  Påvirket nyrefunksjon sees hos ca 50 % av pasientene på diagnosetidspunktet eller i sykdomsforløpet. Den vanligste årsaken er toksisk effekt av monoklonale lette kjeder i nyrenes proximale tubuli (”myelomnyre”). Andre årsaker er dehydrering, infeksjoner, hyperkalsemi, nefrotoksiske medikamenter, hyperurikemi, hyperviskositet og amyloidose. Hvis behov for dialyse er både hemodialyse og peritoneal dialyse aktuelle alternativer.

  Nyretransplantasjon kan gjøres ved langtkommet nyresvikt hvis nyrene er den dominerende/eneste sykdomsmanifestasjon og leveutsiktene er gode. Bortezomib virker raskt ved akutt nyresvikt og kan brukes i vanlig dose ved akutt nyresvikt (evidensgrad C), men det er ikke gjort sammenlignende studier med andre medikamenter (247). Rask effekt av behandlingen er ønskelig i denne situasjonen og VTD eller bendamustinTD anbefales