Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon -
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2806
 • ISBN - ISBN- 978-82-8081-600-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 31.01.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 09.07.2012
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Jens Hammerstrøm et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Oppdateringsgruppen har gjennomgått og oppdatert handlingsprogrammet.

Gruppen leverte en revidert versjon av retningslinjene til direktoratet i august 2016.
Handlingsprogrammet ble publisert i oktober 2016 i revidert utgave.

Leder: overlege Jakob Dalgaard, Oslo universitetssykehus.
(Drammen Sykehus fra 1. Juli 2016 frem til 06.03.17).

overlege, prof. Jens Hammerstrøm, St. Olavs Hospital
overlege, prof. Øystein Bruserud, Haukeland universitetssjukehus
prof. Randi Hovland, Haukeland universitetssjukehus
overlege Astrid Olsnes Kittang, Haukeland universitetssjukehus
overlege Anne Kristin Lehmann, Haukeland universitetssjukehus
overlege Peter Meyer, Stavanger universitetssykehus
overlege Einar Haukås, Stavanger universitetssykehus
overlege Waleed Majeed, Stavanger universitetssykehus
overlege Sigbjørn Berentsen, Haugesund sjukehus, Helse Fonna
overlege Petter Quist-Paulsen, St. Olavs Hospital
overlege Henrik Hjorth-Hansen, St. Olavs Hospital
overlege, prof. Anders Waage, St. Olavs Hospital
overlege, Fredrik Hellem Schjesvold, Bærum sykehus
overlege Tobias Gjedde-Dahl d.y., Oslo universitetssykehus
avdelingsleder, prof. Geir E. Tjønnfjord, Oslo universitetssykehus
overlege Håvar Knutsen, Oslo universitetssykehus
overlege Ingunn Dybedal, Oslo universitetssykehus
overlege Signe Spetalen, Oslo universitetssykehus
overlege Waleed Ghanima, Sykehuset Østfold, Fredrikstad
overlege Jurgen Rolke, Sørlandet sykehus, Kristiansand
overlege Sigurd Liestøl, Oslo universitetssykehus
overlege Yngvar Fløisand, Oslo universitetssykehus
overlege Nina Gulbrandsen, Oslo universitetssykehus
overlege Lars Helgeland, Avdeling for patologi, Haukeland Universitetssykehus
overlege Anders Vik, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø