Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon -
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2806
 • ISBN - ISBN- 978-82-8081-600-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 31.01.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 09.07.2012
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Jens Hammerstrøm et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Etter publisering av sjette utgave ble det oppdaget at kapittel om Waldenströms makroglobulinemi (kapittel 8.1 i denne syvende utgaven) var falt ut av 6. utgave som ble publisert høsten 2018. Samtidig ble det gjort enkelte mindre endringer i kapittel KLL og Myelomatose. Øvrige kapitler er ikke endret, med unntak av metodekapittelet med denne tilføyelsen og referanselisten. Handlingsprogrammet ble publisert vinteren 2019 i revidert utgave.