Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon -
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2806
 • ISBN - ISBN- 978-82-8081-600-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 31.01.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 09.07.2012
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Jens Hammerstrøm et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjerfor diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer vil oppdateres etter følgende prosess:

 • Norsk selskap for hematologi melder fra til Helsedirektoratet om behov for å endre retningslinjene
 • Helsedirektoratet kan også ta initiativ til oppdatering
 • Oppdateringen utføres av en redaksjonskomité som består av representanter fra fagmiljøet, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester og Helsedirektoratet.
 • De oppdaterte retningslinjene vil foreligge på helsedirektoratet.no
 • De oppdaterte retningslinjene vil foreligge som nett-utgave på helsebiblioteket.no

Utviklingen på fagområdet går raskt og det kommer hyppig nye metoder og medikamenter. Helsedirektoratet tar derfor sikte på å oppdatere dette handlingsprogrammet årlig.

Nye metoder
Utviklingen på dette fagområdet går raskt og det behandles stadig nye metoder (medikamenter) i Nye Metoder og Beslutningsforum som gjelder disse pasientgruppene. For fullstendig oppdatert informasjon om metoder som er til behandling eller er behandlet i Nye Metoder, se nettsidene til Nye Metoder.