Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer, 2019

IS-nr 2806
ISBN ISBN- 978-82-8081-600-9
Status Publisert
Revidert dato 31.01.2019
Publiseringsdato 09.07.2012
Utgiver(e) Helsedirektoratet
Forfatter(e) Jens Hammerstrøm et al
Publikasjonstype Nasjonale retningslinjer