Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne melanomer
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2723
 • ISBN - 978-82-8081-523-1
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 30.09.2018
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 15.11.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Beslutningsforum besluttet 20. oktober 2014 følgende:

«Inntil resultat av fullstendig metodevurdering foreligger, kontinueres bruk av Ipilimumab ved lokalavansert og metastatisk malignt melanom».

Den 25.11.2015 besluttet Beslutningsforum at PD-1-hemmerne Nivolumab (Opdivo®) og Pembrolizumab (Keytruda®) kan:

«innføres til behandling av lokalavansert og metastaserende malignt melanom. Dette forutsetter lik eller lavere pris enn dagens prisnivå, og at det skal inngå i fremtidige LIS-anbud».

Den 24.04.2016 tok Beslutningsforum stilling til bruk av kombinasjonsbehandling av BRAF-hemmeren dabrafenib (Tafinlar®) og MEK-hemmeren trametinib (Mekinist®), samt bruken av BRAF-hemmerne vemurafenib (Zelboraf®) og dabrafenib (Tafinlar®):

 1. Kombinasjonsbehandling med MEK-hemmere og BRAF-hemmere innføres ved inoperabelt eller metastatisk malignt melanom.
 2. Kombinasjonen dabrafenib (Tafinlar) og trametinib (Mekinist) har med gjeldende priser lavest legemiddelkostnad og skal brukes.
 3. Ved fremtidige prisendringer skal kombinasjonen med laveste pris benyttes.
 4. BRAF-hemmerne vemurafenib (Zelboraf) og dabrafenib (Tafinlar) i monoterapi videreføres som behandling av inoperabelt eller metastatiskt malignt melanom (for pasienter med mutasjon i BRAF-genet).
 5. Beslutningen gjelder kun, dersom kostnadene holdes på samme nivå eller lavere enn det som nå er gjeldende pris. Ved fremtidig godkjent utvidelse av indikasjoner for aktuelle medikamenter skal samme pris gjelde for alle indikasjoner.

Den 09.06.2017 tok Beslutningsforum stilling til bruk av Nivolumab (Opdivo®) i kombinasjon med Ipilimumab (Yervoy®) ved avansert malignt melanom: Nivolumab (Opdivo®) i kombinasjon med Ipilimumab (Yervoy®) innføres til førstelinjebehandling av pasienter med avansert inoperabel føflekkreft (malignt melanom).