Forside   Diagnostikk  

2.3 Anfallslogg

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med Menières sykdom
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2527
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 15.12.2016
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 21.11.2008
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Frederik Goplen, Stein Helge Glad Nordahl, Per Møller
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Både av hensyn til diagnostikk og behandling er det viktig å ha en oversikt over sikre Menièreanfall og skille mellom disse og andre typer svimmelhet som pasienten kan oppleve. Skjema for anfallslogg finnes i slutten av heftet (anfallsloggskjema). Det typiske Menièreanfallet har følgende karakteristika:

• Følgende symptomer er til stede i minst 20 minutter (ofte i flere timer):
            o Rotatorisk vertigo
            o Kvalme og oftest brekninger
            o Uttalt ustøhet. Vanligvis slik at pasienten må legge seg ned umiddelbart (om nødvendig på bakken).
            o Nystagmus, horisontal evt med rotatorisk komponent, er alltid til stede under anfallet
• Det er ikke bevissthetstap
• En lettere uvelhet, ubalanse og utmattelse kan vare i dager etter anfallet