Forside   Diagnostikk  

2.2 Utredning

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med Menières sykdom
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2527
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 15.12.2016
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 21.11.2008
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Frederik Goplen, Stein Helge Glad Nordahl, Per Møller
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 
 1. Det viktigste i utredningen er en god beskrivelse av vertigoanfallene. Beskrivelsen skal inkludere svimmelhetens karakter, varighet, hyppighet, utløsende faktorer og eventuelle ledsagende symptomer med spesiell vekt på eventuelt hørselstap, tinnitus og trykkfølelse i ørene.
 2. Et audiogram, helst tatt under eller kort tid etter et anfall, er avgjørende for å bekrefte diagnosen.
 3. Eventuelle andre årsaker til symptomene må utelukkes ved hjelp av relevante undersøkelser. Vestibulær migrene er en vanligere årsak til svimmelhetsanfall enn Menières sykdom. Vestibularisschwannom (akustikusnevrinom, godartet svulst på balansenerven) er en sjelden årsak til svimmelhet og hørselstap. Vestibularisschwannom påvises ved MR med kontrast av tinningbenet.
 4. Pasienter med vertigoanfall bør føre anfallslogg for å registrere hyppighet og grad av symptomer.
 5. I spesialisthelsetjenesten bør diagnosen Menières sykdom baseres på internasjonalt aksepterte kriterier.