3.2 Antiemetika ved Menières sykdom

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med Menières sykdom
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2527
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 15.12.2016
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 21.11.2008
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Frederik Goplen, Stein Helge Glad Nordahl, Per Møller
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Et akutt Menière-anfall medfører kraftig vertigo. Autonome symptomer som uvelhet, svetting, kvalme og oppkast er nesten alltid til stede. Disse symptomene forsterkes ved hodebevegelser og dempes ved å ligge helt i ro med øynene lukket. Forskjellige medikamenter kan gi symptomlindring i akuttfasen (20). Praktiske hensyn som administrasjonsform, bivirkningsprofil og tilgjengelighet avgjør valg av medikament snarere enn dokumenterte forskjeller i effekt. Effekten av ulike antiemetika er i liten grad studert på Menièrepasienter. Effekt er i varierende grad dokumentert mot reisesyke samt mot postoperativ og stråleindusert kvalme. En systematisk gjennomgang av slike studier er ikke tatt med i disse retningslinjene.

Følgende medikamenter har best dokumentert effekt mot kvalme i forbindelse med reisesyke og er også benyttet mot Menièreanfall: 

 • Meklozin (Postafen®, tabletter) er et antihistamin med forebyggende effekt mot kvalme og reisesyke. Tablettene vil absorberes dårligere når kvalme og brekninger først er inntrådt.
 • Cyclizin (Marzin®, tabletter) kan brukes på samme indikasjon som meklozin.
 • Proklorperazin (Stemetil®) var tidligere tilgjengelig i stikkpilleform til bruk under akutte Menièreanfall. Preparatet finnes nå kun som tabletter. På grunn av bivirkningsprofilen anbefales preparatet ikke brukt over lengre tid mot Menières sykdom.
 • Metoklopramid (Metoklopramid, Afipran®, stikkpiller 20 mg) kan forsøkes som antiemetikum. Det er liten erfaring ved bruk mot Menièreanfall
 • Ondansetron (Ondansetron, Zofran®) kan forsøkes som antiemetikum. Det er liten erfaring ved bruk mot Menièreanfall

Risiko og bivirkninger

Døsighet er vanlig. Pasientene bør advares mot bilkjøring og pass av maskiner. Preparatene kan forsinke den sentrale vestibulære kompensasjonen og bør derfor brukes kortvarig ved perifer vestibulær sykdom. Proklorperazin medfører risiko for akathisi og ekstrapyramidale bivirkninger og bør også av den grunn brukes kortvarig. Det vises for øvrig til Felleskatalogen vedrørende forsiktighetsregler og bivirkninger av de enkelte legemidlene.