3.1 Rådgivning til Menièrepasienter

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med Menières sykdom
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2527
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 15.12.2016
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 21.11.2008
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Frederik Goplen, Stein Helge Glad Nordahl, Per Møller
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 
 • Det foreligger spesielt tilrettelagt informasjon for norske pasienter om Menières sykdom og svimmelhet generelt på Helsenorge.no. Pasientinformasjon om Menières sykdom ligger også bakerst i disse retningslinjene: Informasjon til pasienter.
 • Pasienter bør også orienteres om likemannstilbudet fra Hørselshemmedes landsforbund. Likemenn for pasienter med Menières sykdom finnes tilgjengelig i alle landets 19 fylker (www.hlf.no)
 • HLF Briskeby kompetansesenter holder mestringskurs for Menièrepasienter.