Forside   Innledning  

1.5 Naturlig forløp

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med Menières sykdom
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2527
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 15.12.2016
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 21.11.2008
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Frederik Goplen, Stein Helge Glad Nordahl, Per Møller
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 
 • Sykdommen har et kronisk, fluktuerende forløp.
 • Primærsymptom kan være vertigo, hørselstap, tinnitus eller en kombinasjon av disse.
 • Det vanligste forløpet er at vertigoanfallene kommer i serier avløst av perioder uten anfall. Anfallene avtar i hyppighet og intensitet over tid. Hørselstapet begynner i bassen og brer seg til de andre frekvensene. Hørselstap og tinnitus er til å begynne med varierende, men blir senere mer stabilt. Et stabilt hørselstap på 60–70 dB er vanlig (18).