5.4 Hvordan vil sykdommen utvikle seg?

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med Menières sykdom
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2527
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 15.12.2016
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 21.11.2008
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Frederik Goplen, Stein Helge Glad Nordahl, Per Møller
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Menières sykdom er kronisk. Det betyr at funksjonen i øret vil forbli redusert hele livet, selv om de fleste etter noen år fungerer bra til tross for sykdommen. De første symptomene kan være svimmelhetsanfall, hørselssymptomer eller begge deler. Til å begynne med vil hørselssymptomene kunne variere mye. I perioder kan det føles som om hørselen er helt borte, andre ganger kan hørselen føles nesten normal. Senere blir hørselssymptomene mer konstante, selv om øret sjelden blir helt døvt. Svimmelhetsanfallene vil oftest bli mildere over tid. Noen kan imidlertid ha nokså uttalte og langvarige plager, og det er da oftest svimmelhetsanfallene som er hovedproblemet.

Kan jeg få sykdommen på det andre øret også?

Det er vanlig at man over tid (flere tiår) også utvikler symptomer fra det andre øret. Symptomene pleier å være lette, for eksempel i form av et hørselstap i bassområdet eller øresus. Det er svært uvanlig å få kraftige symptomer (svimmelhetsanfall, hørselstap og øresus) fra begge ører.

 

Hvis du vil vite mer

Mer informasjon om Menières sykdom finnes på www.balanselaboratoriet.no og på www.helsenorge.no. Hørselshemmedes landsforbund (www.hlf.no) og Landsforeningen for vestibulære sykdommer (www.vestibular.no) er interesseorganisasjoner bl.a. for pasienter med Menières sykdom. HLF Briskeby kompetansesenter arrangerer mestringskurs for Menièrepasienter.

 

Anfallslogg ved Menières sykdom

For å gi deg rett diagnose og behandling, trenger legen nøyaktig informasjon om dine anfall. Noter derfor ned anfall som varer i minst 20 minutter og som er så kraftige at du måtte ha lagt deg ned på bakken om du befant deg utendørs. Du kan eventuelt benytte deg av skjemaet nedenfor (vedlegg).