5.3 Hvordan behandles Menières sykdom?

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med Menières sykdom
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2527
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 15.12.2016
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 21.11.2008
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Frederik Goplen, Stein Helge Glad Nordahl, Per Møller
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Det er viktig for behandlingen å vite hvor ofte du har Menièreanfall. Du bør derfor lage deg en kalender der du merker av de kraftigste anfallene. Merk av svimmelhetsanfall som varer i minst 20 minutter og som er så kraftige at du måtte ha lagt deg ned på bakken om du befant deg utendørs. 

Det viktigste målet for behandlingen er å lette og forebygge svimmelhetsanfallene slik at de kommer ned på et nivå i styrke og hyppighet som du kan leve med. Dernest er målet å få til en best mulig funksjon og livskvalitet med de restsymptomene du måtte ha. Ofte er det nødvendig å tilpasse arbeid og daglige aktiviteter etter sykdommen. Noen ganger kan det være nødvendig med behandling av øresus og hørselstap (f.eks. høreapparat). 

Behandling av svimmelhetsanfallene: Et kraftig svimmelhetsanfall fører ofte til at man blir svært dårlig med kvalme og brekninger. Svimmelheten dempes ved at man ligger helt i ro, og det finnes også medisiner som demper kvalmen. Oftest vil den verste svimmelheten ha gitt seg i løpet av noen timer, men du kan føle deg utmattet og trenge hvile en tid i etterkant. Det er viktig at man mellom anfallene forsøker å være i fysisk aktivitet. Turgåing er en god måte å trene balansen på.

Behandling av anfallsserier: Noen pasienter opplever serier av anfall kort tid etter

hverandre. Dette kan være svært ubehagelig, og føre til at man settes kraftig ut av spill i en periode. Heldigvis er slike anfallsserier forbigående, og man vil etter at anfallene er over ofte oppleve en lengre periode med stabilitet og lite anfall. Det er i slike perioder spesielt viktig å vurdere ytterligere behandlingstiltak hos øre-nesehalsspesialist. 

Forebygging av svimmelhetsanfallene: Et regelmessig liv med nok søvn, fysisk mosjon og uten for mye stress regnes som gunstig for å forebygge anfall. Bruk av vanndrivende medikamenter og redusert inntak av salt kan hjelpe. En sjelden gang vil man på grunn av langvarige plager med kraftige svimmelhetsanfall vurdere kirurgisk behandling eller medikamentell labyrintdestruksjon (innsprøyting av gentamycin i mellomøret). 

Forebygging og behandling av komplikasjoner: Fysisk inaktivitet, sosial isolasjon, angst og depresjon er vanlige komplikasjoner til Menières sykdom. Dersom du merker tegn til at du i lengre perioder holder deg innendørs, unngår sosiale kontakter eller at livet føles håpløst, er det viktig at du søker profesjonell hjelp ved å ta kontakt med din fastlege. Medikamenter som brukes mot depresjon, kan i noen tilfeller hjelpe mot svimmelhet.