Forside  

Sammendrag av retningslinjene

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med Menières sykdom
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2527
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 15.12.2016
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 21.11.2008
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Frederik Goplen, Stein Helge Glad Nordahl, Per Møller
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Diagnostikk

 • Menières sykdom bør mistenkes hos pasienter som opplever anfall av vertigo ledsaget av hørselstap, tinnitus og trykkfølelse i øret.
 • Pasienter med mistanke om Menières sykdom skal utredes av øre-nesehalsspesialist, og utredningen bør inkludere MR av tinningbenet og den cerebellopontine vinkelen for å avdekke eventuelt vestibularisschwannom (akustikusnevrinom) eller patologi i sentralnervesystemet.
 • Diagnosen skal baseres på internasjonalt aksepterte kriterier. Kriteriene for klinisk sikker Menières sykdom bør være oppfylt før man vurderer langvarig medikamentell behandling, kirurgi, destruktiv behandling eller inklusjon i studie. Særlig påpasselighet må utvises i møte med pasienter i yrker (f.eks. flygere og yrkessjåfører) der diagnosen Menières sykdom kan medføre yrkesforbud.

Behandling og oppfølging

 • Behandlingen har som hovedmål å dempe og forebygge vertigoanfall. I perioder med høy anfallsaktivitet er det hensiktsmessig å føre anfallslogg for å registrere anfallshyppighet og grad av symptomer.
 • God pasientrådgivning og langtidsoppfølgning er viktig da sykdommen har et kronisk og fluktuerende forløp
 • Symptomatisk behandling bør igangsettes etter et trinnvis opplegg der man i første rekke forsøker konservative tiltak med lav komplikasjonsrisiko.
 • Kirurgi eller medikamentell labyrintdestruksjon bør forbeholdes pasienter med et langvarig forløp med invalidiserende vertigoanfall til tross for at annen behandling har vært forsøkt.