Forside  

4 Tiltak i spesialisthelsetjenesten

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med Menières sykdom
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2527
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 15.12.2016
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 21.11.2008
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Frederik Goplen, Stein Helge Glad Nordahl, Per Møller
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

I tillegg til de tiltakene som i kapittel 3 ble omtalt som felles for primær- og spesialisthelsetjenesten, er følgende tiltak aktuelle i spesialisthelsetjenesten:

1. Kirurgisk ikke-destruktiv behandling (ventilasjonsrør, operasjon på saccus endolymphaticus eller sacculus)
2. Trykkpulsgenerator (Meniett)
3. Intratympaniske injeksjoner med kortikosteroid
4. Medikamentell labyrintdestruksjon
5. Kirurgisk destruktiv behandling (labyrintektomi, vestibulær nevrektomi)
6. Behandling av hørselstap og tinnitus