4.4 Kortikosteroider

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med Menières sykdom
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2527
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 15.12.2016
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 21.11.2008
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Frederik Goplen, Stein Helge Glad Nordahl, Per Møller
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Intratympanisk injeksjon med kortikosteroider – vanligvis dexametason – benyttes i behandlingen av akutt idiopatisk hørselstap. Behandlingen fikk fornyet interesse ved Menières sykdom etter at en randomisert, placebo-kontrollert studie publisert i 2006 indikerte effekt mot vertigoanfall og subjektive hørselssymptomer (49). Det var likevel uklarheter omkring denne studien (50), og senere studier har heller ikke klart å verifisere effekten med sikkerhet. To studier har sammenlignet medikamentell labyrintdestruksjon med intratympaniske steroider og funnet bedre effekt av førstnevnte behandling (51;52). En randomisert, dobbel-blindet, multi-senterstudie fra 2012 som inkluderte 44 pasienter fant en mulig doseavhengig effekt av OTO-104, en depot-formulering av dexametason som omdannes til gel ved kroppstemperatur (53). Effekten var imidlertid ikke statistisk signifikant. Det er per i dag ikke tilstrekkelig evidens til å konkludere om kortikosteroider har effekt på symptomene ved Menières sykdom.

 

Risiko og bivirkninger

Utover forbigående øresmerter synes behandlingen å ha få bivirkninger. Bestående trommehinneperforasjon synes å være sjelden. To tilfeller er publisert av større trommehinneskade etter intratympaniske steroid-injeksjoner i ører med stråleskade (54).