4.3 Trykkpulsgenerator

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med Menières sykdom
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2527
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 15.12.2016
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 21.11.2008
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Frederik Goplen, Stein Helge Glad Nordahl, Per Møller
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

En trykkpulsgenerator (f.eks. Meniett®) er et behandlingshjelpemiddel som kan plasseres i øregangen etter at ventilasjonsrør er anbrakt i trommehinnen. Behandlingen antas å bedre resorpsjonen av endolymfe og på den måten påvirke sykdommen i positiv retning. Det foreligger flere studier med til dels motstridende resultater. En metastudie fra 2015 som inkluderte 5 originalartikler, konkluderte med at det ikke fantes evidens for at trykkpuls-behandling hadde noen effekt på symptomene ved Menières sykdom (40). Bivirkningene synes likevel små og begrenset til de kjente bivirkningene ved operasjon med ventilasjonsrør i trommehinnen. Behandlingen kan vurderes ved uttalte vertigosymptomer til tross for konservativ behandling og innsetting av ventilasjonsrør. Behandlingshjelpemidler hører inn under de regionale helseforetakenes ”sørge for-ansvar” jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a. Spesialisthelsetjenesten skal tilby behandlingshjelpemidler til bruk utenfor sykehus.

 

Risiko og bivirkninger

Som for ventilasjonsrør i trommehinnen.