4.1 Ventilasjonsrør ("dren") i trommehinnen

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med Menières sykdom
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2527
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 15.12.2016
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 21.11.2008
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Frederik Goplen, Stein Helge Glad Nordahl, Per Møller
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Et ventilasjonsrør endrer trykkforhold og gassammensetning i mellomøret, og har lenge vært brukt i behandlingen av Menières sykdom (37-39). Det finnes ingen studier med høy bevisverdi, og det er derfor utilstrekkelig vitenskapelig grunnlag til å konkludere om behandlingen har effekt eller ikke (40). Risiko for bivirkninger er imidlertid lav, og behandlingen kan forsøkes ved invalidiserende vertigoanfall til tross for medikamentell behandling. Et ventilasjonsrør kan eventuelt kombineres med trykkpulsgenerator.

 

Risiko og bivirkninger

Infeksjon med otorré eller bestående trommehinneperforasjon forekommer, men er uvanlig.