Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Revisjonsdato Publiseringsdato
Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Metodebok for indremedisinere, 2012
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - Utgave nummer 14.
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.09.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.01.1990
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) -
 • Redaktør - Olav Sandstad, Kim V. Ånonsen og Dag Jacobsen
 • Publikasjonstype - Metodebøker
 

Forord til 14. utgave

Den pågående reorganiseringen innen OUS er fortsatt krevende og gjør det vanskelig å frigi tid til oppdatering av metodeboken vår. Fokus dreies også mer i retning av elektroniske dokumenter, som skal veilede behandlingen av pasientene våre. Det er imidlertid fortsatt et stort ønske blant våre vaktgående leger å ha en håndbok i lommeformat til bruk under vaktarbeidet. Blant erfarne overleger ser man også viktigheten av å ha en samlet oversikt over behandlingsprinsippene ved de vanligste indremedisinske tilstandene – på tvers av subspesialitetene. 

Derfor har vi nok en gang gått på oppgaven med en ny metodebok, men dette har vært merkbart vanskeligere og mer tidkrevende enn tidligere. Nye kapitler har kommet til og noen har måttet utgå. STOR HONNØR til alle våre bidragsytere, som til tross for stort arbeidspress har klart å levere oppdaterte kapitler til metodeboken.

Vi minner om at enhver lege er ansvarlig for de rekvisisjoner/forordninger som gjøres. Selv om vi har anstrengt oss til det ytterste for å unngå feil, kan ikke metodebokens forfattere/redaktører påta seg ansvar for igangsatt behandling basert på mulige feil i denne boken.

Med denne utgaven foreligger boken også i en elektronisk utgave på Helsebiblioteket.no, og en ebokversjon for smarttelefoner er tilgjengelig for nedlasting i iSilo- og Epub-format. Dette er den første utgaven som er tilgjengelig på internett. Vi oppfordrer leserne til å gi ris og ros slik at vi kan gjøre nødvendige forbedringer i fremtidige revisjoner.

Som før kan man kjøpe den trykkede boken ved henvendelse til Medisinsk ekspedisjon, Ullevål sykehus (tlf. 22 11 91 00). Prisen er kr. 300 (kr. 200 for studenter).

20. september 2012

 

Ullevål universitetssykehus - luftfoto. Foto: Kåre Eide

Olav Sandstad        Kim V. Ånonsen        Dag Jacobsen

 

Tidligere utgaver

 • 1. utgave 1990 (red. Lars Aabakken & Dag Jacobsen)
 • 2. utgave 1991 (red. Lars Aabakken & Dag Jacobsen)
 • 3. utgave 1992 (red. Lars Aabakken & Dag Jacobsen)
 • 4. utgave 1994 (red. Lars Aabakken & Dag Jacobsen)
 • 5. utgave 1995 (red. Lars Aabakken & Dag Jacobsen)
 • 6. utgave 1996 (red. Lars Aabakken & Dag Jacobsen)
 • 7. utgave 1998 (red. Lars Aabakken & Dag Jacobsen)
 • 8. utgave 2000 (red. Lars Aabakken & Dag Jacobsen)
 • 9. utgave 2002 (red. Olav Sandstad & Dag Jacobsen)
 • 10. utgave 2004 (red. Olav Sandstad & Dag Jacobsen)
 • 11. utgave 2006 (red. Olav Sandstad & Dag Jacobsen)
 • 12. utgave 2008 (red. Olav Sandstad & Dag Jacobsen)
 • 13. utgave 2010 (red. Olav Sandstad & Dag Jacobsen)